Daniel Gabriel Fahrenheit

Daniel Gabriel Fahrenheit se narodil 24. května 1686. Pocházel z německé rodiny usazené v Gdaňsku. Fahrenheit byl samoukem. V roce 1701 se usadil v Amsterodamu.

Fahrenheit byl zvolen členem londýnské Královské společnosti. Fahrenheitova teplotní stupnice se používá dodnes hlavně v USA.

Daniel Gabriel Fahrenheit zemřel 16. září 1736 v Amsterodamu.